<div align="center"> <h1>II Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Katowicach</h1> <h3>2plo</h3> <p>2plo,szkola,gimnazjum,sex</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.k2lp.katowice.pl" rel="nofollow">www.k2lp.katowice.pl</a></p> </div>